Herdenking In Liefdevolle Herinnering

Herdenking 2021

Verbinden op een andere manier 

In deze bijzondere tijd moeten we veel alleen doen. Dat is niet altijd fijn, zeker niet als het gaat om hen die rouwen omdat ze kortgeleden of langer iemand hebben verloren. Iedereen wil dan bij elkaar zijn, herinneringen ophalen, praten, lachen, huilen, maar vooral samen zijn. Normaal gesproken houden we daarom op de zaterdag voor Palmpasen een bijzondere viering ‘In Liefdevolle Herinnering’. Vanwege corona gaan we dit jaar de herdenking anders inrichten.

Iedereen die aan deze speciale herdenking mee wil doen kan op zaterdag 27 maart om 12:00 uur thuis of in een kapel een kaarsje aansteken voor iemand die we moeten missen. We proberen dit allemaal op dezelfde dag en dezelfde tijd te doen, zodat de gezamenlijke warmte en de liefde bijna tastbaar wordt. Hierdoor weet je dat je niet alleen staat. Natuurlijk steken we zelf ook een kaarsje aan voor jullie allemaal. 

Het spreekt vanzelf dat we eigenlijk deze viering liever zouden beleven zoals we die in de afgelopen 23 jaar op meerdere locaties hebben gehouden. Denk aan de Kapel van het Broederklooster in Waalwijk, Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk en tenslotte de Hasseltse kapel in Tilburg. Zoals bekend kon de herdenking vorig jaar vanwege corona ook geen doorgang vinden.

Het raakt ons dat we dit jaar weer niet bij elkaar kunnen zijn, naar elkaar kunnen luisteren, knuffelen of een arm om een schouder leggen. Dit is niet de bedoeling van het leven. We hopen en vertrouwen dat we op deze manier dit jaar toch een mooie invulling kunnen geven door deze speciale viering van In Liefde volle Herinnering.

Volgend jaar hopen we op zaterdag 2 april 2022 voor de 25-ste keer weer een echte herdenking In Liefdevolle Herinnering te kunnen houden in de Hasseltse Kapel in Tilburg. 

Tijdens de laatste herdenking werd door Rietje het onderstaande gedichtje voorgelezen: 

Klein 

Je hebt
maar één lichtje nodig
om het donkerste duister
te verlichten.

Je hebt
maar één mens nodig
om de donkerste eenzaamheid
te verlichten.

Je hebt
maar één woord nodig
om de beklemmende stilte
te verbreken.

Je hebt
maar één hand nodig
om je uit de diepste put
omhoog te trekken.

Je hebt
soms maar weinig nodig
om in je grootste nood
weer toekomst te voelen
Toekomst begint klein.

Informatie bij De Horizon, mevr. Adri Faro-Verspui, tel. 06-22 22 98 11 of via email: info@dehorizon.org

 

 

   

 Jozef Isra√ęlsstraat 2, 5143JK Waalwijk | Tel.: 0416-349992 Mobiel: 06-22229811 | Facebook