Gespreksgroepen rouwverwerking

De gespreksgroep over partnerverlies is in verband met het coronavirus tijdelijk stop gezet en zal afhankelijk van de ontwikkelingen later weer worden opgepakt.


 

Aan deze groep kan worden deel genomen door degene die kortere of langere tijd geleden een partner heeft verloren of die een partner dreigt te verliezen. Hierbij spelen min of meer dezelfde aspecten als bij rouwverwerking na een overlijden.

Bij voldoende deelname komt er in de zomermaanden een gespreksgroep voor jongeren die een verlies hebben geleden door bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, broer, zuster, partner, dierbare of wie dan ook. 
Dit geldt ook voor anderen die met vergelijkbare problemen of ander soort verlies te maken hebben. Voor hen beginnen we dan een aparte groep.

Erkenning krijgen en ervaring delen

Het rouwproces brengt een breed scala aan gevoelens met zich mee, zoals boosheid, verdriet en angst. Deze gevoelens worden niet altijd begrepen door mensen die niet zelf een dierbare hebben verloren. De ervaring leert dat de deelnemers vooral veel steun hebben aan elkaar.

Er wordt rond de tafel gesproken over het gemis, de wanhoop en hoe nu alleen verder te gaan. Deelnemers aan groepen uit voorgaande jaren zeggen vaak dat het een hele stap was om zich aan te melden voor een gespreksgroep, omdat zij verschillende achtergronden hadden. Gelovig of niet gelovig, kerkelijk verbonden of niet, man of vrouw. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat iedereen in het dagelijks leven dikwijls tegen dezelfde problemen aanloopt door het verlies dat men heeft meegemaakt. Het is fijn te horen hoe anderen (lotgenoten) daarmee omgaan. Je hebt toch vaak het idee de enige te zijn die zoiets overkomen is. Bijzonder is het groepsgevoel en het deelgenoot zijn in een groep. Het lijkt misschien dat dit met alle verdriet niet kan, maar toch blijkt telkens weer dat het ook gezellig is met lotgenoten onder elkaar. Twijfels of onzekere dingen kunnen worden gezegd; evengoed kan er ook worden gelachen. 

Meer informatie
Voor informatie of om u aan te melden voor deze gespreksgroep met lotgenoten of voor individuele begeleiding kunt u contact opnemen met De Horizon, Jozef  Israëlsstraat 2, 5143 JK  Waalwijk, telefoon 0416-349992 of 06-22229811. U kunt ook een email sturen naar info@dehorizon.org.

De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijkruimte van De Horizon, Jozef Israëlsstraat 2, 5143 JK  Waalwijk
Jozef Israƫlsstraat 2, 5143JK Waalwijk | Tel.: 0416-349992 Mobiel: 06-22229811 | Facebook