Actueel


Sterven en Rouw

De Horizon is aangesloten bij het Netwerk Sterven en Rouw Midden Brabant.
Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven en rouw.

Op onderstaande website zijn organisaties en hun activiteiten voor u overzichtelijk bij elkaar gebracht.
Ook kunt u daar hun agenda raadplegen.

www.stervenenrouw.nl


 

Gebeurtenissen in het verleden

19-06-2010

Bloemlegging bij monument voor doodgeboren kinderen op begraafplaats Bloemendaal te Waalwijk.

Voorafgaand aan de bloemlegging is er een ontvangst bij Monuta Bloemendaal om 11.00 uur.
De bloemlegging is in de ruimste zin ook bedoeld voor alle betrokkenen/ouders van alle te vroeg gestorven kinderen, miskramen en voor het op jonge leeftijd overleden kind.

Meer informatie is te zien op www.monumentdoodgeborenkind.nl
30 september 2012

Gespreksgroepen rouwverwerking

Start gespreksgroepen rouwverwerking

In mei 2012 begint weer een gespreksgroep voor volwassenen die hun ouder(s) hebben verloren.
En in september 2012 een gespreksgroep voor verlies van een partner.

Erkenning krijgen en ervaring delen

Het rouwproces brengt een breed scala aan gevoelens met zich mee, zoals boosheid, verdriet en angst. Deze gevoelens worden niet altijd begrepen door mensen die niet zelf een dierbare hebben verloren. De ervaring leert dat de deelnemers vooral veel steun hebben aan elkaar. De leeftijd speelde daarbij geen rol.

Er wordt rond de tafel gesproken over het gemis, de wanhoop en hoe nu alleen verder te gaan. Deelnemers aan groepen uit voorgaande jaren zeggen vaak dat het een hele stap was om zich aan te melden voor een gespreksgroep, omdat zij verschillende achtergronden hadden. Gelovig of niet gelovig, kerkelijk verbonden of niet, man of vrouw. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat iedereen in het dagelijks leven dikwijls tegen dezelfde problemen aanloopt door het verlies dat men heeft meegemaakt. Het is fijn te horen hoe anderen (lotgenoten) daarmee omgaan. Je hebt toch vaak het idee de enige te zijn die zoiets overkomen is.

Meer informatie

Voor informatie of om u op te geven voor een gespreksgroep met lotgenoten of voor individuele begeleiding kunt u contact opnemen met De Horizon, Jozef Israëlsstraat 2, 5143 JK Waalwijk, telefoon 0416-349992 of 06-22229811.

De bijeenkomsten vinden plaats bij De Horizon, Jozef Israëlsstraat 2 te Waalwijk


 

 31 mei 2012

Gespreksgroep verlies van ouders

Start gespreksgroepen rouwverwerking

In mei 2012 begint weer een gespreksgroep voor volwassenen die hun ouder(s) hebben verloren.

Erkenning krijgen en ervaring delen

Het rouwproces brengt een breed scala aan gevoelens met zich mee, zoals boosheid, verdriet en angst. Deze gevoelens worden niet altijd begrepen door mensen die niet zelf een dierbare hebben verloren. De ervaring leert dat de deelnemers vooral veel steun hebben aan elkaar. De leeftijd speelde daarbij geen rol.
Er wordt rond de tafel gesproken over het gemis, de wanhoop en hoe nu alleen verder te gaan. Deelnemers aan groepen uit voorgaande jaren zeggen vaak dat het een hele stap was om zich aan te melden voor een gespreksgroep, omdat zij verschillende achtergronden hadden. Gelovig of niet gelovig, kerkelijk verbonden of niet, man of vrouw. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat iedereen in het dagelijks leven dikwijls tegen dezelfde problemen aanloopt door het verlies dat men heeft meegemaakt. Het is fijn te horen hoe anderen (lotgenoten) daarmee omgaan. Je hebt toch vaak het idee de enige te zijn die zoiets overkomen is.

Meer informatie

Voor informatie of om u op te geven voor een gespreksgroep met lotgenoten of voor individuele begeleiding kunt u contact opnemen met De Horizon, Jozef Israëlsstraat 2, 5143 JK Waalwijk, telefoon 0416-349992 of 06-22229811.

De bijeenkomsten vinden plaats bij De Horizon, Jozef Israëlsstraat 2 te Waalwijk


Het gehele jaar 2012

Nieuw! Zondagmiddag activiteit

In 2009 is Horizonners Actief gestart!
Het is een gezelligheidsclub voor weduwen en weduwnaars om de (vaak) eenzame zondagmiddag op een goede manier door te komen.

Deelnemers ontvangen ieder jaar een Jaarboekje waarin belangrijke informatie is opgenomen, de activiteitenkalender, namen en adressen van de deelnemers, etc.

Om de twee maanden verschijnt een Nieuwsbrief die aan de deelnemers wordt gezonden. Daarin wordt over de geplande activiteiten nadere informatie gegeven, zoals vertrektijd en plaats, aanmeldmogelijkheid, contactpersoon, e.d.
Ook kunnen in de Nieuwsbrief activiteiten opgenomen worden die niet in het jaarboekje staan, zoals bijv. culturele uitstapjes of activiteiten die spontaan zijn opgekomen. Ook een verslag van een activiteit of een leuk stukje, verhaal of gedicht kan worden geplaatst.

In principe streven we er naar om elke maand op zondagmiddag:
- eenmaal een georganiseerde activiteit te doen, waarvoor soms aanmelden noodzakelijk is in verband met reservering en kosten
- eenmaal een (langere) tocht te wandelen of te fietsen. De vertrekplaats en -tijd worden vermeld in de Nieuwsbrief
- tweemaal per maand is er gelegenheid tot "Het Ontmoeten", gezellig samen koffie drinken en een drankje, op de locatie zoals vermeld in de Nieuwsbrief.  Van 14.00 tot 15.00 uur is daar iemand van de werkgroep aanwezig.

De werkgroep probeert ieder jaar een zo goed mogelijk programma op te stellen waarbij rekening gehouden wordt met de wensen die zijn aangereikt.

Het lidmaatschap kost € 25,00 per halfjaar.
Verdere inlichtingen of opgave van deelname kan telefonisch (0416-349992 of 06-22229811) of per e-mail aan info@dehorizon.org.
Het gehele jaar 2012

Omgaan met verlies

De Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar Omgaan met Verlies. Deelname kan geschieden door het invulen van een Vragenlijst waarin diverse vragen aan bod komen, onder meer over de aard van uw verlies, over karakter eigenschappen, denk- en doepatronen en over emotionele reacties die kunnen voorkomen na een verlies.
Als u de vragenlijst invult en terugstuurt wordt u over een jaar misschien benadert voor een vervolgonderzoek.
Doel van het onderzoek is meer zicht te krijgen op de aard en intensiteit van reacties na een verlies.

Verdere informatie en de vragenlijst is op te vragen bij De Horizon via het Contact formulier.
3 november 2013

Lezing en herinneren met Manu Keirse 3 november 2013

Op 3 november 2013 zal Manu Keirse, de bekende Vlaamse expert in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg, een lezing verzorgen in het kader van Kunst van Herinneren.

                                               
Schooljaar 2014 - 2015

'Rouw op je dak!' Theatervoorstelling voor middelbare scholieren

Het is de bedoeling dat de theatervoorstelling 'Rouw op je dak!' in het schooljaar 2014 - 2015 op een tweetal middelbare scholen in Waalwijk zal worden gegeven.

Klik hier voor meer informatie

28 maart 2015

Herdenking In Liefdevolle Herinnering

Zaterdag 28 maart 2015 vindt er weer een Herdenking in Liefdevolle Herinnering plaats.
Plaats en tijd worden later bekend gemaakt.

Op 23 maart van het vorig jaar, werd weer een ingtogen en waardige herdenking ' In Liefdevolle Herinnering' in de Mariënkroon te Nieuwkuijk gehouden.
Met dank kijken we terug naar de waardevolle bijdrage van het Heusdens mannenkoor, de harpiste, pianiste en solozanger die hun 'noot' speelden en zang ten gehore brachten.

                

     Foto van Abdij Mariënkroon                                                    Het Heusdens Mannenkoor

        


 
21 april 2015

Lezing Else-Marie van den Eerenbeemt in 2015

Op dinsdag 21 april 2015 verzorgt Else-Marie van den Eerenbeemt, auteur van het boek: "Wie krijgt de gouden armband van moeder". een lezing. 

Aanmelden kan nu al; zie onderstaande informatie.
                            
Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familieverhoudingen, docent Voortgezette Opleidingen aan de HvA/ProEducation, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze maakte deel uit van de Adviesraad van De Nederlandse Gezinsraad. Ze geniet bekendheid door lezingen, interviews, workshops in Nederland en in Vlaanderen, door haar bijdragen aan diverse informatieve radio/tv programma's en columns en artikelen in tijdschriften over familiekwesties.  

               

    
Locatie: Monuta Bloemendaal, Bloemendaalweg 38, 5143 NB  Waalwijk, tel. 0416-336451
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: 10 euro, contant te betalen bij entree
Aanmelden vooraf is gewenst
Reserveren kan via het formulier op www.opderitadvies.nl

Aanmelden kan ook via De Horizon
per telefoon: 0416 - 349992 of 06-22229811
per email: info@dehorizon.org
per post: Postbus 72, 5140 AB Waalwijk
door naar de pagina CONTACT te gaan en gebruik te maken van het contactformulier.

Vermeld daarbij uw naam, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, emailadres en met hoeveel personen u komt.

Bij voldoende aanmeldingen vooraf gaat de lezing door.
                   
   

zondag 31 mei 2015

Fietsen voor licht

Op zondag 31 mei 2015 organiseren vrijwilligers van o.a. De Horizon een fietstocht in de omgeving van Waalwijk om de bekende jaarlijkse “lichtjesavond” op begraafplaats Bloemendaal financieel mogelijk te maken.
Het wordt geen wedstrijd, maar een gezellige familiefietstocht.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
zondag 27 september 2015

Nieuwe activiteit: Cafe Light


Meer informatie over Cafe Light vindt u door hier te klikken.

zaterdag 7 november 2015

Kunst van Herinneren 2015

Dit jaar wordt op zaterdag 7 november op de algemene begraafplaats Bloemendaal te Waalwijk weer een bijeenkomst Kunst van Herinneren gehouden. 

Deze 'ichtjesavond' zal weer in het teken staan van licht, muziek, kunst, zang, poëzie, verhalen en kinderactiviteiten, waarbij het herdenken, het samenzijn en de herinnering aan de gestorvenen de centrale thema's zijn.

Kunst van herinneren wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren.
Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL67 RABO 0171 5513 03.

Op zondag 31 mei 2015 werd er weer een gezinsfietstocht "Fietsen voor licht" gehouden.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de lichtjesavond in november 2015.13 december 2015

Wereld Lichtjes Dag

Elk jaar wordt op de tweede zondag in december Wereldlichtjesdag gehouden.
Op deze dag, die dit jaar op 13 december 2015 valt, steken om 19.00 uur ’s avonds mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen, die op welke wijze dan ook gestorven zijn.

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.Jozef Israƫlsstraat 2, 5143JK Waalwijk | Tel.: 0416-349992 Mobiel: 06-22229811 | Facebook